Info o …

Táto stránka obsahuje informácie, oznamy, pripravované a prerokované materiály zo zhromaždení vlastníkov SVB Silván.

Novinky:

Bol pridaný oznam o písomnom hlasovaní na podstránke Oznamy

Boli pridané dokumenty zo zhromaždenia z 26.11.2020 na podstránke Zhromaždenia

Bola pridaná elektronická verzia pripravovanej zmluvy o spoločenstve na podstránku Zmluva o spoločenstve

Kniha návštev

Do sekcie môže ktokoľvek vyjadriť svoj názor.  Návod na vloženie komentára nájdete opäť v „Kniha návštev“ v najspodnejšom komentári.