Info o …

Táto stránka obsahuje informácie, oznamy, pripravované a prerokované materiály zo zhromaždení vlastníkov SVB Silván.

Novinky:

Boli pridané dokumenty z písomného hlasovania z 1.10.2019 na podstránke Zhromaždenia

Boli pridané dokumenty k zhromaždeniu z 24.6.2019 na podstránke Zhromaždenia

Bola pridaná elektronická verzia pripravovanej zmluvy o spoločenstve na podstránku Zmluva o spoločenstve

Kniha návštev

Do sekcie môže ktokoľvek vyjadriť svoj názor.  Návod na vloženie komentára nájdete opäť v „Kniha návštev“ v najspodnejšom komentári.