Info o …

Táto stránka obsahuje informácie, oznamy, pripravované a prerokované materiály zo zhromaždení vlastníkov SVB Silván.

Novinky:

Zhromaždenie spoločenstva sa bude konať 30. októbra 2017, detaily si môžete pozrieť v oznamoch.

Zhromaždenie spoločenstva sa bude konať koncom mája 2014, detaily si môžete pozrieť v oznamoch.

Zhromaždenie spoločenstva bude 26. júna 2013 (pozvanie_zhromazdenie2013)

Bol pridaný diplom za revitalizáciu v sekcii Činnosť SVB (2. máj 2013)

Bol zmenený hosting z svb-silvan.yw.sk na svbsilvan.sk (7. apr. 2013)

V sekcii Oznamy sú nové oznamy (12. apr. 2013)

Kniha návštev

Do sekcie môže ktokoľvek vyjadriť svoj názor.  Návod na vloženie komentára nájdete opäť v „Kniha návštev“ v najspodnejšom komentári.