Zmluva o spoločenstve

Pripravujeme zmluvu o spoločenstve na základe Zákona č. 283/2018 Z.z. § 31, ods.(1)
Budeme musieť vykonať písomné hlasovanie keďže na zhromaždenie 24.6 sa nedostavila nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov – tj min 172.
Prikladáme pripravovanú zmluvu o spoločenstve (nižšie), vlastníci bytov môžu svoje pripomienky a návrhy odovzdať do kancelárie spoločenstva do 15.8.2019.
Pripomienky by mali spĺňať dve podmienky:
a, sú v súlade s novelizovaným zákonom
b, sú v prospech spoločenstva vlastníkov bytov
Navrhované zatiaľ neschválené znenie zmluvy si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze: Pripravovaná zmluva o spoločenstve 2019