Zmluva o spoločenstve

Pripravili sme zmluvu o spoločenstve na základe Zákona č. 283/2018 Z.z. § 31, ods.(1)
Schválená a platná zmluva je prístupná aj vo formáte pdf na nasledujúcom odkaze: Zmluva o Spoločenstve Silván