Ponuky dodávateľom

Na základe  predošlej ponuky sme vo výberovom konaní dňa 3.11 2011 zvolili firmu Eran Slovakia spol. s r.o. Trenčín.

Do užšieho výberového konania boli zaradené taktiež firmy Cronson, Mediterma a Innovia.

Ďalšie firmy neboli zaradené z dôvodu neúplnej ponuky, alebo menej výhodných podmienok.

Pôvodná ponuka aj s motivačným textom je pre úplnosť uvedená nižšie(pod čiarou):


SVB Silván plánuje vykonať revitalizáciu bytového domu v rozsahu:

  1. Zateplenie obvodového plášťa bytového domu
  2. Výmena strešnej krytiny a zateplenie strechy
  3. Výmena vertikálnych rozvodov TUV, SV, plynu a kanalizácie
  4. Oprava výťahov

Ďalšie podrobnosti a informácie uvádzame v nasledujúcom dokumente pdf