Návrh plánu prevádzky údržby a opráv na rok 2011

Činnos Predpokladané náklady

1.      Výmena bleskozvodov                                                13.500 €

2.      Opravy a GEO výahov                                             12.500 €

3.      GEO a zateplovanie strechy cca                                  50.000 €

4.      Výmena osvetlovacích automatov chodieb                       ?

5.      Rôzne opravy a havárie                                                 9.500 €

Spolu:                                                                         85.500 €

6.      Zateplenie fasády
(v prípade súhlasu 2/3 vlastníkov s pôžičkou) ?