Zhromaždenia

Tu si môžete pozrieť dokumenty ktoré sú pripravované na zhromaždenie:

Aktuálne dokumenty z novembra 2020:
Uznesenie vlastníkov: pdf
Zápisnica zo zhromaždenia: pdf

Aktuálne dokumenty z októbra 2019:
Zápisnica z písomného hlasovania: pdf

Aktuálne dokumenty z júna 2019:
Uznesenie vlastníkov: pdf
Zápisnica zo zhromaždenia: pdf
Zmluva o spoločenstve: pdf

Aktuálne dokumenty z novembra 2018:
Rozhodnutie vlastníkov: pdf
Zápisnica zo zhromaždenia: pdf
Plán opráv na rok 2019: pdf

Aktuálne dokumenty z jún 2014:
Uznesenie zo zhromaždenia: pdf, html

Dokumenty k roku 2013:

Uznesenie zo zhromaždenia: pdf html
Zápisnica zo zhromaždenia: pdf html

Dokumenty k roku 2012:
November:
Zápisnica zo zhromaždenia, uznesenie: pdf html

Uznesenie zo zhromaždenia: pdf html
Zápisnica zo zhromaždenia: pdf html

Dokumenty k roku 2011:
Uvedenie zmluvy o SVB do súladu so zákonom č.70/2010 Z.z pdf html

Uznesenie zo zhromaždenia: pdf html doc odt

Plán opráv: pdf html doc odt

Uznesenie 31. 5. 2011: pdf html doc odt

Zápisnica 31. 5. 2011: pdf html

Ing. Ján Takács podpredseda SVB